پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی32472 حلقه لاستیک در یک سال گذشته در بین رانندگان استان چهارمحال و بختیاری توزیع شد.

تاریخ انتشار: 1398/05/19

حسین مالکی معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان چهارمحال و بختیاری از توزیع 32472 حلقه لاستیک در یک سال گذشته بین رانندگان خودروهای سنگین و نیمه سنگین استان خبر داد و گفت: این تعداد لاستیک از تاریخ 15 مرداد سال گذشته تاکنون در سایزهای مختلف و در سطح استان بین رانندگان عزیز و زحمتکش توزیع شده است.
وی در ادامه گفت: بیشترین لاستیک تخصیص یافته در سایز 5/22*315 بوده که در یک سال گذشته از این سایز تعداد 14034 حلقه بین رانندگان توزیع شد و در بین لاستیک های توزیع شده در یک سال گذشته در استان کمترین لاستیک در سایز 16*750 بوده است.
مالکی درادامه افزود:از مجموع این تعداد لاستیک 5652حلقه لاستیک های تولید داخل و 26820 حلقه نیز از لاستیک های وارداتی بوده است.
معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان در پایان اظهار داشت: این اداره کل وظیفه ی توزیع لاستیک خودردهای سنگین بین رانندگان محترم را برعهده دارد و تخصیص این لاستیک ها به استان در حیطه ی وظایف سازمان صمت می باشد که تا به حال با همکاری خوبی که بین اداره کل صمت و اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان صورت گرفته تعداد قابل قبول و ملاحظه ای لاستیک به رانندگان عزیز استان تحویل داده شد و از این پس نیز با همتی دوچندان و با همکاری اداره کل صمت تلاش خواهیم کرد که رانندگان محترم خودروهای سنگین و نیمه سنگین مشکلی برای تهیه ی لاستیک مورد نیاز خود در استان نداشته باشند.
#راهداریدرخدمت_مردممشخصات:
نظرات: *