پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیرسیدگی به ۱۴۵ مورد گزارش تخلف شرکت ها و رانندگان حوزه ی حمل و نقل کالا و مسافر در سال ۱۳۹۷

تاریخ انتشار: 1398/02/02احمد جمشیدی مدیرکل راهداری و حمل و نقل استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه این اداره کل در برخورد با شرکت ها و رانندگان متخلف بدون هیچ مماشاتی رفتار خواهد کرد افزود :در سال ۱۳۹۷ با تشکیل ۴۷ جلسه کمیسیون ماده ۱۱ و کمیسیون ماده ۱۲ به گزارشات واصله به این کمیسیون ها رسیدگی شد و ۱۴۵ مورد رای توسط این کمیسیون ها صادر گردید.
جمشیدی اظهار داشت: در این ۱۴۵ مورد رسیدگی، گزارش تخلف ۷۶ شرکت حمل و نقل عمومی و ۶۹ راننده حمل و نقل عمومی رسیدگی و به صدور رای از جانب کمیسیون ماده ۱۱ و ۱۲ اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای چهارمحال و بختیاری منجر شد.
احمد جمشیدی ادامه داد: در این جلسات برای ۱۶ شرکت متخلف، رای تذکر کتبی و درج در پرونده صادر گردید و ۳۰ شرکت تبرئه و ۲۷ شرکت نیز جریمه نقدی شدند همچنین ۳ شرکت متخلف نیز یک ماه از ادامه هرگونه فعالیت محروم شدند.
برای رانندگان نیز ۴۰ مورد رای تذکر کتبی و درج در پرونده صاد شد و ۷ نفر تبرئه شدند و ۲۲ راننده نیز ۱ ماه از فعالیت محروم شدند.🔸
جمشیدی در پایان با تشکر از رانندگان و شرکتهای حمل و نقل عمومی که صادقانه و خالصانه به مردم خدمت می کنند، گفت: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان چهارمحال و بختیاری روند برخورد با متخلفین حوزه حمل و نقل عمومی کالا و مسافر را در سال جاری نیز در پیش خواهد گرفت و با جدیت و قاطعیت تمام با متخلفان برخورد خواهد کرد و امیدواریم در سال جاری کمترین تخلف در حوزه ی حمل و نقل عمومی را شاهد باشیم.مشخصات:
نظرات: *