پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیاطلاعات ضوابط و شرایط نوسازی ناوگان حمل و نقل باری

تاریخ انتشار: 1399/02/29

​⬅آغاز نوسازی ناوگان حمل و نقل کالای برون شهری از سوم خرداد ١٣٩٩

جهت ثبت نام وکسب اطلاعات بیشتر به آدرس اینترنتی www.rmto.ir مراجعه فرمایید.

#نوسازیناوگانحملونقل


👇👇👇👇

http://t.me/rahdari_hamlonaghl_chb

روابط عمومی اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان چهارمحال و بختیاری​مشخصات:
نظرات: *