پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

بررسی مشکلات و وضعیت قراردادهای اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای چهارمحال و بختیاری


​👈در بازدید مدیر کل منابع انسانی پشتیبانی ورفاه سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای کشور انجام ش

تاریخ انتشار: 1399/04/07

​👈در بازدید مدیر کل منابع انسانی پشتیبانی ورفاه سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای کشور انجام شد


بررسی مشکلات و وضعیت قراردادهای اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای چهارمحال و بختیاری 


به‌گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان چهارمحال وبختیاری مهدی محمد مدیرکل منابع انسانی پشتیبانی و رفاه سازمان راهداری وحمل ونقل و جاده ای کشور به همراه مهدی رضایی معاون اداره کل منابع انسانی پشتیبانی و رفاه این سازمان در بازدید از راهدارخانه های استان بر تجهیز هرچه سریع تر این راهدارخانه ها تاکید کرد.


در بازدید مدیرکل منابع انسانی، پشتیبانی و رفاه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور از استان وضعیت قرارداد پرسنل اداره کل نیز بررسی شد و تکمیل کادر پرسنل نگهبانی راهدارخانه ها و تکمیل و بهبود وضعیت ساختمان معاونت حمل و نقل اداره کل در دستور کار قرار گرفت.

مهدی محمد در پایان از ساختمان معاونت حمل و نقل نیز بازدید به عمل آورد


👇👇👇👇


روابط عمومی اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان چهارمحال و بختیاری​مشخصات:
نظرات: *