پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی​👈 اجرای طرح ملی سراسری ارتقای کیفی روکش آسفالت راههای شریانی کشور:

تاریخ انتشار: 1399/05/07

​👈 اجرای طرح ملی سراسری ارتقای کیفی روکش آسفالت راههای شریانی کشور:


✅ ادامه اجرای عملیات و طرح روکش آسفالت محور بروجن،فرادنبه در استان چهارمحال و بختیاری  


#روکش_آسفالت

#بهسازی_راهها 

#ارتقای کیفی روکش آسفالت راهها

#طرح سراسری لکه گیری وروکش راههای_شریانی

#سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای 

مشخصات:
نظرات: *