سیمای حمل و نقل استان

 
وضعيت حمل و نقل استان

حمل و نقل به عنوان يكي از اساسي ترين نيازهاي بشر و حلقه اتصال صنايع مختلف كشور, همواره مورد توجه قرار داشته و نحوه بكارگيري و گردش اطلاعات در اين بخش از اهميت بيشتري برخوردار بوده است. آنچه مسلم است, توسعه صنعت حمل و نقل در كل كشور بدون توجه به جغرافيا و نحوه توزيع منابع طبيعي, انساني و صنعتي در هر يك از استانهاي كشور و نيز مطالعه نقش هر استان در اين پديده ميسر نخواهد شد.
استان چهارمحال وبختياري به دليل برخورداري از وضعيت جغرافيايي مناسب, همانند پل ارتباطي استانهاي صنعتي اصفهان و خوزستان به شمار ميرود.نظر به واقعيت وجود جاذبه هاي طبيعي بكر و پتانسيل جذب گردشگر در استان, همچنين فعاليتهاي صنعتي, معدني, كشاورزي و دامي و نيز اشتغال بخشي از ساكنان استان به رانندگي به ويژه كاميون لزوم اهميت دادن به حمل و نقل بالاخص حمل و نقل جاده اي را بيش از پيش آشكار مي سازد.
در استان چهار محال و بختياري به دليل فقدان ساير زير بخشهاي حمل و نقل (دريايي,ريلي و...)عمدتا امر حمل و نقل به صورت جاده اي صورت مي پذيرد.


وضعيت پايانه بار : داراي 1 پايانه باربري فعال
وضعيت شركتهاي حمل و نقل : داراي تعداد 31 شركت حمل و نقل كالا
رانندگان حرفه اي : تعداد 9070 نفر راننده حرفه اي
ناوگان عمومي حمل كالا : تعداد 3213 دستگاه
تناژ كالاي بارگيري شده از مبدا استان :
.کلیه حقوق سایت متعلق به اداره کل حمل ونقل و پایانه های استان چهارمحال بختیاری میباشد .
طراحی و پیاده سازی "سامیکس"